façana casal

Història de Cal Botó

L’edifici catalogat de Cal Botó, situat a la plaça de Dalt, té una data al llindar de la porta d’entrada: 1774; per tant, la casa es construí al segle XVIII.

Tot i això, al damunt d’un dels porxos hi ha una altra data: 1862. Probablement per la realització d’una ampliació de la casa, allargant-la cap a fora i fent-ne uns porxos, que en un principi devien ser tres i, posteriorment, el de la dreta es tapà per a fer-hi el garatge.

L’edifici té una singularitat: és l’única casa que ocupava sola tota una illa envoltada per diferents carrers. L’any 2007, en incorporar-hi l’edifici del costat, Cal Serra, deixà de tenir aquesta característica.

Durant el segle XX, els propietaris foren la família Mariné (Cal Botó) i d’aquí ve el nom propi amb el qual els alforgencs coneixen l’edifici.

L’edificació té poca història, tret de que fou de la família Mariné fins que la vengué amb unes condicions molt favorables a l’Agrupació dels Amics dels Avis d’Alforja que, a la vegada, la cedí al Patronat de la Fundació Privada Casal dels Avis, l’any 1982, per a poder fer-hi l’actual residència geriàtrica i centre de dia.