Història de la Fundació

Com va néixer El Casal dels Avis d’Alforja?

El casal dels Avis d’Alforja va néixer a partir de la inquietud per a dur a terme una residència d’avis a la vila d’Alforja.

Una inquietud sorgida quan s’estava realitzant el programa electoral municipal del mandat del 1983-1987 en la qual el Sr. Josep Mariné i Grau, candidat a la alcaldia d’Alforja, va tenir una reunió amb l’aleshores conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, Sr. Laporta.

El conseller va ésser molt positiu amb la idea però els va comunicar que la tramitació no era àgil, donat que la petició no podia fer-se directament des de l’ajuntament, sinó que s’havia de fer mitjançant una entitat dedicada als avis.

En aquells moments aquest tipus d’entitat no existia a Alforja. Així doncs, per a començar s’havia de crear una entitat d’amics dels avis amb la finalitat de poder fer tota la burocràcia que es requeria per a que Alforja acabés disposant d’un Casal. D’aquesta manera va néixer l’Associació dels Amics dels Avis d’Alforja.

Qui som?

La fundació Privada Casal dels Avis d’Alforja és una entitat no lucrativa d’acció social que va iniciar la seva activitat amb la finalitat d’oferir el millor servei a les persones grans que, pel seu estat de salut, han perdut autonomia i necessiten ajut o supervisió per a realitzar les activitats de la vida diària. D’altra banda, també pretén ser un suport per a totes aquelles famílies que, per diverses qüestions, no poden assumir les atencions necessàries.

La Fundació gestiona diferents serveis destinats a les persones grans: servei de centre residencial i de descans familiar i el centre de dia.

Objectiu

El nostre principal objectiu és assolir el màxim benestar de les persones grans, oferint una atenció integral i el suport que necessiten per a mantenir la seva autonomia personal.

La qualitat

Any rere any, l’afany per a millorar el nostre servei es veu reflectit en la seva qualitat. La Fundació es preocupa per a posar a disposició dels nostres residents i familiars professionals titulats i un equip multidisciplinari implicat en la seva tasca, format per: auxiliars de geriatria, psicòleg, educador, fisioterapeuta i treballador social i familiar. Treballant conjuntament per a oferir el millor servei, el nostre centre compleix estrictament amb la legislació i reglamentació vigent en matèria de seguretat, sanitat i salut laboral.

La Fundació està inscrita com a servei de residència assistida al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments del Departament de Benestar Social amb el número S01206.