Centre de dia (Servei actualment tancat)

El servei de Centre de Dia dona suport a les persones grans que necessiten supervisió en les activitats de la vida diària, a la vegada que és un complement a l’atenció que aporta l’entorn familiar. D’aquesta manera, la persona gran pot continuar vivint a la seva llar.

L’objectiu d’aquest Servei és oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció a les persones, afavorint-ne la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

El CD disposa de 10 places públiques i 5 places privades i en cas de no disposar de places lliures es podria accedir mitjançant una llista d’espera.

Serveis que engloba:

  • Manutenció (opcional)
  • Atenció individualitzada
  • Servei de fisioteràpia
  • Higiene
  • Activitats d’estimulació, socials, lúdiques…

El cost del Servei es determinarà en funció del tipus de plaça i de la franja horària sol·licitada.

Servei d’Atenció Domiciliaria

El SAD és un recurs privat que consisteix en proporcionar als usuaris un suport i acompanyament a la pròpia llar. Ja sigui en assistència a les AVD, neteja, cuina, acompanyament en visites mèdiques, sortides…

Es tracta de mirar de mantenir el màxim d’autonomia possible per aquelles persones que poden residir al propi domicili, afavorint la interacció amb el seu entorn i conservant la vida social i familiar.

Per accedir a aquest recurs heu de contactar amb la Fundació per concretar els horaris i les tarifes establertes segons la necessitat requerida. Un cop arribat a un acord un/a Auxiliar de Gerontologia es dirigirà al domicili juntament amb la Treballadora Social de la Fundació per conèixer el/la usuari/a i quines son les seves necessitats per poder intervenir de la millor manera possible.

Càtering a Domicili per Persones Grans

Aquest servei s’ha creat per donar suport a les persones que tenen dificultats per elaborar els àpats al domicili. La cuina de la Fundació elabora i apropa a casa dels/les usuaris/es tant el dinar com el sopar tots els dies de la setmana.

Preus:

  • 8€ dinar
  • 8€ sopar (s’entrega al migdia)
  • 10€ caps de setmana i festius

Intervenció Assistida amb Gos de Teràpia a la Residència

El nostre objectiu principal és treballar amb els usuaris els diferents aspectes físics, socials i educatius tot oferint un extra de motivació que genera la pròpia presència de l’animal.