El Servei de Residència

El Centre Residencial és un espai on s’ofereix una assistència integral a les persones grans que necessiten atenció continuada les 24 hores.

L’equip interdisciplinari treballa per aconseguir l’objectiu principal, que és facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència i suport, a la vegada que afavorir la recuperació i el manteniment del màxim nivell d’autonomia personal i social.

Què ofereix la Residència?

 • Allotjament
 • Manutenció
 • Atenció individualitzada
 • Servei medicosanitari
 • Servei de fisioteràpia
 • Higiene
 • Activitats d’estimulació, socials, lúdiques…
 • Servei de bugaderia
 • Servei de podòleg i perruqueria (opcional i no inclòs en el preu)

Servei públic i Servei privat

El nostre Centre és Col·laborador i això vol dir que disposa de 33 places públiques i 8 places privades.

En cas de no disposar de places, el Centre compta amb llistes d’espera a les quals s’hi pot accedir a través de la Treballadora Social de la Fundació.

· Plaça Pública             

Per tenir accés a una plaça pública de Residència, l’usuari/a primer ha d’haver estat valorat i reconegut per la LAPAD (Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència) amb un Grau II o III.

La tarifa a abonar al Servei ve determinada per la LAPAD en funció de la capacitat econòmica de l’usuari/a i del Grau reconegut.

· Plaça privada

Per accedir a les places privades només cal fer la sol·licitud i l’equip del Centre valorarà quina serà l’aportació econòmica de l’usuari/a, en base a la necessitat de suport que requereixi.

 • Baixa: 1.700€             
 • Mitja: 1.900€             
 • Alta: 2.100€